Ako prebieha likvidácia

Likvidácia sro https://ezmluva.sk/likvidacia-spolocnosti je trvalý zánik spoločnosti s ručením obmedzeným. Počas procesu likvidácie ide oto, aby sa konkrétna spoločnosť vysporiadala so svojimi záväzkami, pohľadávkami či dlhmi. Je potrebné tieto záležitosti riadne urovnať. Likvidácia sa konči vymazaním spoločnosti z obchodného registra. Pokiaľ sa proces likvidácie neukončí spoločnosť musí v obchodnom registri nosiť pred menom príznačný “dodatok” v likvidácii.

Stop

Príčina prečo vlastne spoločnosť do likvidácie vstupuje môže byť napríklad tá, že majiteľ spoločnosti odchádza na dôchodok. Častou príčinou je aj nespokojnosť respektíve nedosiahnutie požadovaného cieľa či zisku v podnikateľskej oblasti. Do likvidácie môžu vstúpiť len také spoločnosti, ktoré majú dostatočne imanie na to, aby vyriešili všetky záväzky. S likvidáciou sa, preto spája aj jedna funkcia. Ide o funkciu likvidátora. Vymenúva si ho každá spoločnosť individuálne, čiže sama. Existujú, ale výnimky kedy likvidátora musí určiť súd. Môže to byť kvôli tomu, že spoločnosť nestihne vymenovať žiadnu osobu do stanoveného dátumu pripadne nenašla žiadnu spôsobilú osobu, ktorú by poverila touto funkciou.

Stop

Jeho pracovnou náplňou je viesť účtovníctvo spoločnosti, zaoberať sa právnickými záležitosťami, ktoré úzko súvisia so spoločnosťou, zaviesť si zoznam majetku a tiež zoznam všetkých spoločníkov danej firmy. Jeho úlohou je tiež oznámiť všetkým príslušným úradom, že spoločnosť, ktorú zastupuje vstúpila do likvidácie, a teda bude v krátkom čase zrušená. Takýmito úradmi sú napríklad živnostenský úrad alebo daňový úrad.To, že spoločnosť vstúpila do likvidácie je povinný oznámiť aj všetkým známych veriteľov, ktorým je spoločnosť úzko zaviazaná. Po ukončenej likvidácie vzniká likvidátorovi nárok na finančnú odmenu vo výške 1500€. Tato suma je uložené ma špeciálny účet notára,ktorý sa tejto likvidácii bližšie venuje. https://www.denik.cz/ekonomika/eva-usai-blumental-se-nove-venuje-poradenstvi-v-oblasti-brandu-a-marketingu-20171107.html