Keď sa zanesie kanalizácia

Kanalizácia je jednou z vymožeností súčasnej doby, ľudia v stredoveku ju prakticky nepoznali, čo tiež malo neblahý vplyv na hygienické opatrenia v ľudských sídlach, a s veľkou pravdepodobnosťou to prispelo aj k šíreniu nebezpečných chorôb. V stredoveku tiež zomrelo na mor, týfus a úplavicu mnoho miliónov ľudí a pritom stačilo tak málo – namiesto podzemných chodieb vybudovať podzemný kanalizačný systém a odvádzať splaškovú tekutinu mimo domovov aspoň do prírody.

kanalizačné potrubie

V dnešnej dobe sa kanalizácia považuje za čosi samozrejmé, a rovnako tak čistiareň odpadových vôd. Ak systém spoľahlivo funguje, je život v mestách aj na vidieku zdanlivo bezproblémový. Stačí však pomerne málo na to, aby bola kanalizácia zanesená nečistotou v takom rozsahu, že je potrebný zásah odborníkov. Čisteniu kanalizácie v Trnave sa potom venujú špecialisti – inštalatérske firmy, ktoré si poradia aj s veľmi odolným znečistením.

poklop kanála

Čistenie kanalizácie nie je pre každého

Čistiť kanalizáciu nemôže vykonávať amatér, nemá k tomu patričné vybavenie a mnohokrát ani skúsenosti. Vstupuje tu do hry mnoho faktorov, na ktoré treba brať ohľad, as ktorými by bol celý proces aj nebezpečný. V prvom rade ide o prostredie plné zápachu a baktérií. Kontaminácia odpadovou tekutinou môže prinášať aj veľmi závažné zdravotné problémy, preto je potrebné pracovať s ochrannými pomôckami.

Ďalší problém spočíva v samotnej technológii čistenia, je na to potrebná buď mechanická fréza alebo tlaková voda z cisterny. Podľa spôsobu znečistenia sa používa jeden alebo druhý typ a mali by sme tiež spomenúť, že v kanalizácii sa neusadzujú iba kamene a bahno, ale aj kúsky plastov, papiera a niekedy aj iné väčšie predmety. Do kanalizácie môže prenikať aj koreňový bal stromov a kríkov, ktorý vytvára v danom mieste nepriepustnú zátku a na jej odstránenie treba nasadiť ťažkú techniku. Amatérske pokusy tu nemajú šancu na úspech.