Aký máme životný štýl

Náš spôsob života je zameraný na naše správanie, ktoré je zakomponované do každodenného života.
Ale na planéte sú ľudia, ktorí jednoducho nechcú byť ako všetci ostatní. 

 • Vyberajú si život pre seba, v ktorom je miesto pre nových nezvyčajných priateľov,
 • iné časové intervaly a rôzne neobvyklé okolnosti. 
 • A keď sú všetci prekvapení, oni jednoducho naďalej pokojne sledujú svoj zvolený životný štýl. O najviac nezvyčajných  spôsoboch sa  bude vždy diskutovať.

alpy

Životný štýl je charakterizovaný znakmi správania, komunikácie a myslenia človeka v rôznych situáciách.
 Tento pojem sa odráža v ľudskej činnosti, ako aj v jej spoločenskej činnosti, vo vyjadrovaní  rôznych záujmov a rôznych presvedčení.

 • Životný štýl má vlastné individuálne vlastnosti pre každú generáciu,

 pretože je ovplyvňovaný sociálno-ekonomickými aspektmi rôznych časových období, v ktorých človek žije a z ktorých prijíma mantinely života.. Hlavnými zložkami životného štýlu sú

 • práca
 • štúdium v prípade mladých ľudí, život
 • záľuby
 • denné rituály

Mnohí vedci považujú tento koncept za syntézu štyroch kategórií:

 • ekonomický– na to má vplyv životná úroveň jedinca
 •  socio-ekonomický – mám na mysli spôsob života
 •  Sociologický- rozumej kvalitu života
 •  sociálno-psychologický vedúci k určitému správaniu, ktoré vytvára životný štýl jedinca

Životný štýl osoby je hlavným faktorom, ktorý ovplyvňuje jeho fyzické a psychické zdravie.
Životný štýl sa často považuje za typ správania určitého jednotlivca: jeho činnosť, rysy jeho náhľadu na svet, každodenné zvyky.
V širšom zmysle však životný štýl je súčasťou takých sociálnych skupín, ako sú rodina a ľudia. Spôsob života rodiny sa spravidla zakladá na spoločných záujmoch manželov, na zovšeobecnení v správaní sa o živote, na preferenciách v druhoch činnosti aj relaxu.

děti

Spôsob života rodiny je založený na psychologickej blízkosti rodinných príslušníkov. Spôsob života niektorých národov je koncept, ktorý sa vyvinul v priebehu historického procesu.
Je založený na tradíciách a normách, ktoré boli prenesené na každú novú generáciu.