Organizovanie svadby alebo základom je svadobné oznámenie